Czyste Powietrze. Dofinansowanie do okien i drzwi

Już od dobrych paru lat, a dokładnie od 2018 roku program "Czyste powietrze" oferuje kilka form wsparcia na termomodernizację domów i mieszkań. Jedną z form wsparcia jest dofinansowanie do wymiany okien i drzwi zewnętrznych. Nowoczesna stolarka znacznie poprawia efektywność energetyczną budynków. Zmniejsza straty ciepła zimą i zapewnia komfortową temperaturę latem. 

Program Czyste Powietrze od momentu powstania przeszedł kilka zmian formalnych. W artykule przedstawiliśmy najbardziej aktualne zasady programu, w którym możemy uzyskać dofinansowanie na wymianę stolarki w budynkach. Wnioski składa się na stronie internetowej lub osobiście w urzędzie np. w Lublińcu. Budżet programu wynosi ponad 103 miliardy złotych. Wydatkowanie tych środków jest zakładane do 30.09.2029 r. 


Jak ubiegać się o dofinansowanie do okien i drzwi?

Procedura ubiegania się o dofinansowanie zakłada dwa główne etapy. Pierwszy z nich polega na wykonaniu audytu energetycznego oraz przygotowanie projektu inwestycyjnego. Drugi krok to już złożenie wnioski o którym pisaliśmy wyżej. Aby zostać beneficjentem programu Czyste Powietrze należy spełnić wymagania wynikające z dochodów właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, które nie mogą przekroczyć 100 000 zł rocznie. 
Po rozpatrzeniu wniosku otrzymamy pozytywną decyzję lub informacje o konieczności poprawienia brakujących dokumentów.

Program Czyste Powietrze oferuje trzy różne sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy na termomodernizacji: bezpośrednią dotację na zakup urządzeń, materiałów oraz usług demontażu i montażu, dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz ulgę podatkową. Dotacja obejmie maksymalnie 30 000 zł. Termomodernizacyjna ulga podatkowa, wprowadzona ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246), umożliwia odliczenie od dochodu do 53 tys. zł przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie i jednocześnie skorzystać z wprowadzonej ulgi termomodernizacyjnej. Wnioski o wsparcie należy składać do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27cdf7-czp_dofinansowanie_5sciezek_03-tw-2-1-1024x577.webp

Ile mogę dostać z dofinansowania czyste powietrze?

W ramach dofinansowania dostępne trzy 3 możliwości. 

1. Opcja pierwsza:
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 
 demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych), 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

2. Opcja druga:
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.) 

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

3. Opcja trzecia:
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 10 000 zł

 


Oprócz tego rząd przygotował dwie opcje na beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

1. Opcja pierwsza
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:
– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo
– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

Kwota maksymalnej dotacji z prefinansowaniem:
– 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
– 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

 

2. Opcja druga
Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji:
– 15 000 zł
– 25 000 zł dla dotacji z prefinansowaniem


Jakie okna wybrać do programu czyste powietrze?

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić także określone wymogi  wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie Warunków Technicznych. Ważne tutaj, aby nie popełnić błędu i nie kupić okien lub drzwi, których nie będziemy mogli rozliczyć. Dobrze liczyć tutaj na ekspertów, którzy dobiorą dla Ciebie najlepszy produkt w określonym budżecie. 

Do otrzymania dofinansowania wartości maksymalne współczynnika przenikania ciepła nie mogą przekroczyć:

- Okna / drzwi balkonowe – 0,90 [W/(m2K)]
- Okna połaciowe – 1,10 [W/(m2K)]
- Drzwi zewnętrzne – 1,30 [W/(m2K)]
- Drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2K)].

Zapoznaj się z naszą ofertą okien i wybierz odpowiednie dla siebie. Przy każdym z produktów znajdziesz informację o przenikaniu ciepła.

 

 

Wysokość dopłaty do wymiany okien, drzwi i bram garażowych

Maksymalny poziom dofinansowania podstawowego:
- Stolarka okienna:
Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
Dofinansowanie 30% / 210 zł za metr kwadratowy

- Stolarka drzwiowa
Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.
Dofinansowanie 30% / 600 zł za metr kwadratowy

Dopisek:
Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych;
Zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.

 

 

Czyste powietrze w Lublińcu

Polecamy skorzystać z opcji internetowej i wypełnić wniosek przez rządowy serwis: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze . Wniosek podpiszesz podpisem elektronicznym lub logując się przez swój bank. Możesz złożyć wniosek też samodzielnie w Urzędzie miejskim w Lublińcu. Aktualności i godziny otwarcia dostępne pod linkiem https://lubliniec.eu/czyste-powietrze-czysty-wybor


Jeżeli nie wiesz jak i co wypełnić, możesz skorzystać z infolinii na której otrzymasz wszystkie niezbędne informacje bez wychodzenia z domu.
Infolinia o numerze 22 340 40 80 funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

 

 Podsumowanie

Program Czyste Powietrze to świetna opcja na wykorzystanie dofinansowania do wymiany okien i drzwi w swoim domu. Przy rosnących cenach węgla, gazu i prądu warto zadbać o izolację. Możemy dzięki temu zaoszczędzić duże pieniądze. Nie jesteś pewny i przekonany?  Umów się z nami na bezpłatny pomiar. Przyjedziemy, pomierzymy i doradzimy co wybrać. 

HAJDUK OKNA

Andrzej Hajduk

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
42-700 Lubliniec
woj. śląskie